Vi utför ROT-avdrag.

Vi utför bygg jobb som man får göra ROT-avdrag på. För mer information om ROT-avdrag.

Läs mer >>

 

Vi har full behörighet att bygga våtrum och tätskikt.

Läs mer >>

 

Om företaget

JL Byggentreprenad AB startades under 2007 av
Jimmy Johansson och Jonas Lindstrand.
Vi övertog då PL:s Byggnads AB där vi arbetat 14
respektive 17 år.

Företagets historia började redan på 40-talet med
Albin Bengtsson som byggmästare.
Frank Karlsson köpte verksamheten 1970 och då
ingick snickarna Walter Persson och Peter Larsson.
De köpte verksamheten 1988 och bildade PL:s Byggnads AB.
Walter Persson pensionerade sig 2007 medan
Peter Larsson jobbar vidare i JL:s.

JL Byggentreprenad AB har ökat sin omsättning
och byggt upp en omfattande verktyg och maskinpark.
Det har kunnat ske genom en smidig organisation
med korta beslutsvägar, chefsnärhet och kunnig personal med lång erfarenhet.

Idag står vi på en stabil ekonomisk grund och kan fortsätta utbilda personalen och hålla oss uppdaterade med nya material/verktyg för ett miljösmart byggande i framtiden.